Wanneer ga je naar een psycholoog?

Als je het zelf even niet kunt

Je kunt bij een psycholoog terecht als je het gevoel hebt het allemaal zelf even niet aan te kunnen. Dit moment in je leven is even te veel voor je. Op de normale manier, zelf of met familie en vrienden, gaat het niet. En je weet dat er iets moet veranderen. Maar wat en hoe, je zou het niet weten. Een psycholoog kan je op zo’n moment helpen bij de vele verschillende vragen en klachten over en in je leven, de liefde, het werk.

Sommige vraagstukken hebben een naam

Sommige van die vragen hebben een duidelijk ‘gezicht’. Ze zijn goed beschreven en begrepen, hebben een naam en meestal velerlei behandelmethoden. Denk aan klachten als een burn-out, depressieangstklachten,  of traumaklachten.

Soms is het wat moeilijker te beschrijven

Andere klachten zijn even goed bekend, maar laten zich wat minder makkelijk omschrijven in duidelijke profielen. Problemen met een levensfase waar je in zit, zingevingsproblemen, een algeheel gevoel te zijn vastgelopen of jezelf niet herkennen in je eigen leven. Onderwerpen die een grote impact op je leven hebben, maar waar je maar moeilijk vorm aan geeft.

Je krijgt inzicht in de wereld achter je klacht

In alle gevallen zal een psycholoog je eerst helpen je vragen en klachten zo precies mogelijk te formuleren. Dat heet dan de intake, analyse of diagnose – niet alle psychologen gebruiken dezelfde termen, dat heeft te maken met werkstijl en overtuiging van de psycholoog in kwestie. Overigens is het voor de meeste mensen al zeer plezierig op verhaal te komen bij iemand die goed kan luisteren.

Je krijgt uitzicht op verandering

Niet alle psychologen werken met een behandelplan. Toch zullen de meesten – samen met jou – een goede aanduiding van de klacht of thema’s maken, een doel formuleren en de manier omschrijven waarop we dat doel bereiken. Het werk dat jij met de behandelaar gaat verzetten, is bijzonder.

Je gaat hoe dan ook een traject in van verandering. Jij zult bepaalde zaken, meestal diepgeworteld en soms moeilijk te herkennen, grondig moeten veranderen. En wie gaat er voor zorgen dat die verandering ook echt gebeurt? Precies: ook jij. Jij hebt dus vraag of klacht, maar ook de oplossing én de manier om er te komen! Het vraagt speciale kennis en kunde van de psycholoog je in dit proces goed te begeleiden.

Een dynamisch proces

Het proces dat je doorloopt is allerminst star en rechtlijnig; je leven gaat ondertussen door en er is alle gelegenheid ook daar mee aan de slag te gaan of op in te spelen. Daarbij zal de psycholoog tussentijds evalueren om goed in de gaten te houden of jullie op de goede weg zitten.

Je werkt aan jezelf

Het is werk. Om te beginnen is het vinden van de verandering een vaak intensief proces dat je voor veel vragen stelt die je niet zomaar naast je neer kunt leggen. Veel cliënten hebben daarbij moeite om te geloven dat zij zelf de oplossing hebben – dat voelt namelijk helemaal niet zo. De psycholoog helpt je afstand nemen, spiegelt en confronteert je waar nodig met je eigen gedrag. Zo leer je de thema’s en onderwerpen kennen waar jouw kansen tot verandering zitten.

Je verandert

Tegelijkertijd zul je, met de psycholoog ontdekken wat jij kunt doen om die zaken ook echt te veranderen. Iedereen is anders, heeft een eigen manier van doen, een eigen leerstijl en een eigen motivatie; én een eigen talent. In veel gevallen is de klacht helemaal niet zo nieuw en heb je er, misschien in mindere mate, al eerder mee te maken gehad. Daar kunnen we ook nu van leren.

Voor alle klachten zijn uiteenlopende methoden en technieken ontwikkeld – de meeste psychologen zijn goed thuis in verschillende methoden om een mix te maken die precies bij je past.

Je groeit en kunt zelf weer verder

Als cliënten zien waar hem de crux zit, valt er vaak veel op zijn plek. Het wordt allemaal een beetje duidelijker, de mist trekt op. In sommige gevallen is dat voldoende; de cliënt geeft dan aan ‘ik kan het vanaf hier zelf weer aan’. De meesten werken liever nog even door, om handen en voeten te geven aan de verandering, om alvast te voelen hoe het voelt, dingen uit te proberen, te merken dat het werkt. En om de verandering te verdiepen. Want met het maken van een verandering, verander je ook wie je bent. Je groeit.
En met het goed begrijpen van de verandering en de groei, verzeker je ook je toekomst een beetje: minder kans op terugval en als zich een soortgelijke situatie voordoet, dan herken je het eerder en weet je beter wat je eigen valkuilen én oplossingen zijn.

Eigen dossier

Je krijgt van mij je eigen online dossier. In dit dossier kan je alle gesprekken en opdrachten terug vinden. Dit dossier is alleen toegankelijk voor jou en mij.

Wil je meer weten over psychologen in Zaandam?

Heb je nog vragen of wil je weten of we je kunnen helpen? Bel dan 075 – 75 72 636  voor een  afspraak of stuur een email.